JUNIOR

▬ TERMÍN: 21.4.2018

▬ MÍSTO: Mezinárodní  Mistrovství České republiky v Make-upu se koná v rámci  jarního veletrhu INTERBEAUTY PRAGUE v areálu Výstaviště v Praze 7 - Holešovicích. 

▬ KONCEPCE SOUTĚŽE: Soutěž kategorie JUNIOR (15 - 26 let) má stejná odborná pravidla a téma jako kategorie PROFESIONÁL. Účastnit se jí mohou všichni, jak laická veřejnost, tak studenti odborných učilišť se zaměřením na služby péče o člověkaSoutěže se mohou účastnit osoby s českým státním občanstvím a studující v řádném denním studiu střední odborné školy a taktéž pořadatelem určený počet cizích státních příslušníků v stejné věkové kategorii. Do celkového finále Mistrovství ČR však postupují pouze první tři cizí státní příslušníci ze semifinále ZAHRANIČÍ a 6 osob ze dvou národních finále. Celkem ve finále soutěží 15 osob = 6 x ČECHY + 6 x MORAVA + 3 x ZAHRANIČÍ. 

Pokud v termínu stanoveném pořadatelem není naplněn dostatečný počet míst v semifinále, je vyhlášeno pouze finále, kterého se mohou účastnit čeští i cizí státní příslušníci dle podmínek koncepce soutěže.

V této kategorii je vyžadován souhlas zákonného zástupce s účastí nezletilé osoby (té, které v den soutěže nedosahuje věku 18 let) na soutěži. Formulář souhlasu je ke stažení ZDE. Vyplněný a podepsaný zákonným zástupcem, ho co nejdříve odešlete na kontaktní adresu uvedenou v kontaktech, a to před konáním soutěže.

▬ CENY: za 1. místo získává diplom a pohár; za 2. a 3. místo v pořadí diplom + pohár, ostatní ceny jsou sponzorskými dary.

▬ PŘIHLÁŠKA: zde tímto FORMULÁŘEM a zašlete nám na makeup.contest@pei.cz jednu fotografii své práce, pro vaši prezentaci na facebook profilu soutěže.


▬ UZÁVĚRKA PŘIHLÁŠEK: trvá do naplnění startovního počtu účastníků, které je průběžně zveřejňována zde na www v seznamu soutěžících a na facebook profilu soutěže, kde vyhlásíme konečný stav.

▬ STARTOVNÉ: 450,-Kč (17,-EUR) za soutěž. Skládá se na účet pořadatele dle jeho výzvy k platbě. Při nenastoupení na soutěž startovné propadá ve prospěch pořadatele.

▬ VYHLÁŠENÍ VÝSLEDKŮ: po proběhnutí soutěže na slavnostní vyhlášení na stage po skončení soutěže, výsledky jsou následně celkově uvedeny ZDE.

▬ OBLEČENÍ: soutěžící je oblečen celý v odění černé barvy (boty, kalhoty, sukně, tričko, košile, vše bez reklamních prvků).

▬ MATERIÁL ZAJIŠTĚNÝ POŘADATELEM: k dispozici bude soutěžní místo a v něm vysoká židlička pro líčení - odkládací stolek - osvětlení.

▬ CO SI ZAJIŠŤUJE SOUTĚŽÍCÍ: vlastní model - pracovní a kosmetický materiál - odpovídající kostým modelu dle vyhlášeného soutěžního tématu (doplňky, ozdoby) - pláštěnku pro modelku na překrytí kostýmu.

▬ NÁSTUP SOUTĚŽÍCÍCH kategorie STUDENT na SEMIFINÁLE a FINÁLE je určeno dle dohody s pořadatelem veletrhu Interbeauty a bude včas oznámeno všem soutěžícím.

▬ FOTO - AKREDITACE: v rámci pořádání akce povolujeme focení uvnitř prostor pro přípravu a v rámci korektnosti vlastní soutěže s pohybem mezi soutěžícími jen omezenému množství fotografů, kteří se předem akreditují na e-mailu info@pei.cz

▬ ZLEVNĚNÉ VSTUPNÉ pro širší doprovod: po registraci ZDE.

▬ MOŽNOSTI UBYTOVÁNÍ: 
  ▬ PARKOVÁNÍ: v areálu Výstaviště Praha - Holešovice, Výstaviště 67,170 90 Praha 7 je k dispozici na 1000 placených parkovacích míst, jak uvnitř areálu, tak na jeho hranici. Více zde: http://www.incheba.cz/areal-vystaviste/mapa-vystaviste.html  ▬ ČASOVÝ HARMONOGRAM SOUTĚŽE kat. JUNIOR: 

  ♫ ♫ SOBOTA:

  ► VSTUP do prostor výstavy je možný od 8.30 přes REGISTRACI v PRAVÉM KŘÍDLE.

  ► NÁSTUP SOUTĚŽÍCÍCH na FINÁLE je v 9,30:


  ► VLASTNÍ ČAS FINÁLE: začíná 10. 00 - končí 11.00  

  - po skončení soutěžního času si soutěžící sbalí a odnese své věci do zákulisí, model ponechá pro hodnocení poroty a focení na místě

  ► VYHLÁŠENÍ VÝSLEDKU BUDE v SOBOTU v 14,10 na HLAVNÍ STAGE v PRAVÉM KŘÍDLE. TAKŽE DO TÉ DOBY KLID, KÁVU A TIŠÍCÍ PROSTŘEDKY. :)