POROTA

ČLENOVÉ:

1. fotografka - LUCIE BALDÉ, CZECH - WWW + FCB
2. make-up artist - JULIA KOROLENKO, RUSKO - FCB
3. modelka, blogerka - LUCIE VAN KOTEN, CZECH - WWW FCB
4. hlavní vizážistka SURFACE profesionální školy líčení - BARBORA NEVICKÁ WWW + FCB
5. ředitelka SURFACE profesionální školy líčení - IRENA ŠEVČÍKOVÁ - WWW + FCB
6. make-up artist - PhDr. ZUZANA ŠUTJAKOVÁ, SLOVAKIA - FCB
7. imagemaker, vizážista - MICHAL ZACHAR, CZECH - WWW + FCB (předseda poroty)

▪️ ▫️ ▪️ ▫️ ▪️ ▫️ ▪️ ▫️ ▪️ ▫️ 👁 HODNOCENÍ - RATINGS

Soutěžní podmínky: kompletní make-up musí být vytvořen v prostoru soutěže během 60 minut. Před začátkem pracovního času musí být modelka oblečena k danému tématu a musí mít odpovídající účes. Umělé řasy použité být mohou. Modelky s permanentním make-upem jsou povoleny, ale zároveň to může být důvodem ke snížení bodů.

Kriteria hodnoceníodborní porotci budou hodnotit účastníky podle následujících 6 základních kritérií: 


1. FOUNDATION – MAKE-UP: základ líčení se skládá z make-upu, rozjasňovačů a stínování obličejovou korekcí.
Musí odpovídat typu přirozeného vzhledu modelu, ale také odpovídat tématu. Make-up, pudr i tvářenka se smí nanášet až v soutěžním prostoru. Airbrush make-up je zakázán.

2. ROUGE – TVÁŘENKA:


a) 
je technicky perfektní, vystupňování barvy musí být v harmonii.
b) vystupňování barvy musí odpovídat tvaru tváře modelu.

3. EYES - OČNÍ STÍNY:

a) 
oční stíny v odlišných barevných odstínech by měly být v harmonii anebo v kontrastu s barvou očí. Oční stíny musí být technicky dokonalé, pečlivě zpracované, a musí vhodně doplňovat barvu a tvar očí modelky. 

b) oční linky musí být perfektní.
c) řasy, štrasové ozdoby, flirty apod. podtrhují zvolený look a make-up a jsou v souladu se zadáním / tématem. Řasy ladí s make-upem.
d) d
ůležité kritérium je vytvoření obočí, které musí odpovídat tvaru obličeje a typu modelu. Odlesky pod obočím jsou velmi efektivní.

4. MOUTH - ÚSTA:

a) důležitý je přesný tvar úst odpovídající modelu, stejně tak jako precizní malba rtů.
b) 
čistě provedená kontura rtů je zásadní.
c) barva rtěnky by měla být v souladu s celkovým dojmem z make-upu, má ladit s tvarem rtů, typem modelky, může být použito více barev. Je možné použít lesk na rty.

5. OVERALL IMPRESSION – CELKOVÝ DOJEM: je hodnoceno celkové charisma modelky, a profesionalita vytvořeného make-upu. Zohledňují se následující kritéria.

a) soulad barevných odstínů, které odpovídají typu modelu a též tématu.
b) sladění a zohlednění trendů pro celkový dojem společně s oděvem, vlasy, nehty.

6. LEVEL OF DIFFICULTY - NÁROČNOST: v této sekci může účastník získat body navíc za speciální tvorbu. 
Všechny způsoby práce na make-upu jsou povoleny (krom airbrushe). Dodržet přesné pořadí o bodů 1 až 4 není nezbytné, (podklad, růž, oči, ústa).To znamená, že pokud make-up odpovídá konceptu (tvůrčí představě účastníka) a tématu, některé detaily je možné vynechat. Porota hodnotí make-up, pracovní postup a spojení s tématem.


▪️ ▫️ ▪️ ▫️ ▪️ ▫️ ▪️ ▫️ ▪️ ▫️ 👁 JUDGING CRITERIA

The expert judges will assess the entries based on the following 6 basic criteria:

1. FOUNDATION: foundation consists of make-up, brightening and shading. It is supposed to be perfectly worked; it should fit to the natural look of the model and also match the topic.

2. ROUGE:
a) the rouge is technically perfect; the colour gradient has to be in harmony.
b) the colour gradient fit the form of the face of the model.

3. EYES:

a) eye Shadow in different colour nuances supposed to be in harmony or in with the colour of the eyes or used as a contrast. Flowing change-overs are a must; graphical elements must be symmetrically or asymmetrically in a perfect way. The eye make-up is supposed to be technically perfect, worked with care and complementary to the form and the colour of the eyes.
b) the eyelid line needs to be perfect.
c) matching the topic, lashes, strass-stones, sequins, etc. underline the look and the make-up. Lashes are fitting the make-up.
d) an important criteria is the creation of the eye brow, which needs to be matching the form of the face and the type of model. Highlights under the eye brows are very effective.

4. MOUTH:

a) an exact form matching the model as well as the exact painting of the mouth is very important.
b) a clear worked lip contour is very important.

c) lipstick colour is supposed to harmonize with the overall impression of the make-up and also match the form of the lips and the type of model (several colours can be used). It is allowed to work with gloss.

5. OVERALL IMPRESSION: in consideration of the overall charisma of the model, it is judged the professional make-up. The following criteria need to be considered:

a) harmonized colour nuances which fit the type of model and also the topic
b) harmony and secureness of trends in overall impression regarding clothing, hair and nails.

6. LEVEL OF DIFFICULTY: at this category the participant can reach extra points for special creation.

All kind of Workflow are allowed. It´s not necessary to start with the base coat. The points 1-4 are not a must-have (base coat, rouge, eyes and mouth). This means, if the make-up fit the concept (creative idea of the participant) and the theme, some details can left out.

The Jury rate the make-up, the workflow and the implementation of the theme.

  • Na MMČR se podílí členové PRODUKCE PEI TEAMU: Ing. IVETA VILÍMKOVÁ